Social facilities

wiesenbauschuleJugendtreff “Wiesenbauschule”

Ch.-Juncker-Str. 2
98553 Schleusingen
phone: 036841 / 599588

 

Tina fail
Batch Junker – Str . 2
98553 Schleusingen
phone: 036841 / 43209

Sozialstation Diakonisches Werk e.V.
Königstraße 8
98553 Schleusingen
phone: 036841 / 41404

Pregnancy counseling center
Königstraße 8
98553 Schleusingen
phone: 03 68 41-4 24 33
fax: 03 68 41-5 44 11
Email: sbk@diakonie-henneberg.de

Flexible Outpatient Erziehungshilfen
Königstraße 8
98553 Schleusingen
phone: 03 68 41-4 24 33
fax: 03 68 41-5 44 11
Email: fae-hibu@diakonie-henneberg.de

DRC Ortsverband Schleusingen
Chairman : Balko rod
Hainstraße 21
98553 Schleusingen